MIDLIFE SIX

Een kwestie van passie

Het fundament voor de Midlife 6 werd al in de zestiger er jaren gelegd. Inspirator/organisator Map Nihom en multi-instrumentalist/zanger Michael van Praag stonden toen, tijdens hun studie in Delft, al op de planken. Met de Delftsche Studenten Dans Harmonie (DSDH) en met hun eigen cabaretgroep Blamix trokken ze volle zalen, want entertainen zat hen toen al in het bloed.In 1993 ontmoeten zij Dolf de Vries. Het klikte meteen tussen hem en het Delftse duo. Uit de vriendschapsband ontstaat een ambitieus plan: opnieuw een band beginnen van professionele allure. Er wordt aanvulling gezocht en gevonden in snarenspecialist Eric Hofstede en blazer Philip van Lelyveld. Geen onbekenden, want ook zij speelden destijds in de DSDH. Niet veel later sluit drummer Nanning van der Hoop zich bij de band aan en is De Midlife 6 gevormd.
Nanne van Hoytema (ook DSDH) komt in 2003 als zesde lid bij de Midlife 6 als basgitarist/trombonist. Eric Hofstede bespeelt vanaf dat moment weer zijn lievelingsinstrument: de gitaar. De manager en motor achter het geheel was en is nog steeds Map Nihom, die af en toe spontaan “meejamt”.
De Midlife 6 werd geboren uit een behoefte om elkaar weer te zien, samen te spelen en op te treden. Passie en herinneringen hebben amateurs en professionals (weer) bijeengebracht. Muziek maken is voor hen bijna een noodzaak na en naast hun carrières.
De Midlife 6 treedt tussen de vijf- en tienmaal per jaar op voor publiek dat alle generaties omvat. De band wil een traditie doorgeven: de passie, de vriendschap en het plezier waarmee samen muziek wordt gemaakt. Dat heeft in 1996 geleid tot hun eerste CD met de voor de Midlife 6 toepasselijke titel: “Gentle On My Mind”.
Net als vroeger in Delft met de DSDH en de cabaretgroep Blamix combineert De Midlife 6 ook nu muziek met cabaret. Bij bijvoorbeeld een jubileum kan De Midlife 6 op cabareteske wijze en met tailor-made teksten de jubilaris in het zonnetje zetten.
Door de optredens steunt De Midlife 6 een door haar zelf opgericht fonds dat als doelstelling heeft jeugd naast maatschappelijke verplichtingen, in staat te stellen zich te bekwamen in het bespelen van een muziekinstrument. Zij die zich inmiddels hebben aangesloten bij "De Vrienden van de Midlife 6" steunen dit fonds eveneens.